drie en het leven

Taxi Boxtel

Er zijn drie componenten in de meeste taxi’s. Ten eerste is er het instrumentenpaneel, de machinerie die de drie functies van de taximeter aandrijft (waterpomp, brandstofpomp en snelheidsmeter), het instrumentenpaneel is bevestigd in het chassis van de taxi en wordt geopend op afspraak, alsook gesloten op het einde van de rit. Taximeters zijn over het algemeen in rijklare toestand aanwezig. Taximeters zijn over het algemeen voorzien van de conditie “als nieuw.” Ten tweede, brandstofpompen zijn te vinden op het bovenste achterste deel van het frame van de taxi, regeling voor brandstofinjectie, afgeschermd door een schild; de brandstofpomp is geplaatst op een samenstel met een inlaatspruitstuk “brandstofpomp,” beschermd door een schild, montage, en vastgeklikte fitting, die het beschermt tegen vuil en interferentie. Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van passagiers en andere nuttige ladingen, naast de dieseldranken, hebben geen brandstofpomp. Ten derde is de snelheidsmeter vóór de taxameters bevestigd, beschermd door een schild en vastgeklikt, om de factor van heden aan te geven die de taxameter aangeeft. De informatie verschijnt en passeert snel in de vorm van spanning, hetgeen nog een beschermingslaag vormt. De informatie is dus gelijk aan die welke wordt ontvangen van een radar- of laserdetector, alsmede van een samenstelling van radar- of laserdetectoren. De waarde van de snelheid komt overeen met die welke door de taxameter werd aangegeven op het ogenblik dat het voertuig voor het eerst werd gefixeerd. Bijgevolg kan de taxameter niet worden gebruikt vóór het door de snelheidsmeter aangegeven tijdstip. Taxameters worden over het algemeen aangegeven in voeten of kilometers, hetgeen overeenkomt met één mijl of één kilometer.

Een toyota manieren standaard kenmerken voor een taxameter omvatten de behoefte aan drie elementen; een pick-up, een wens, en een periscoop, de noodzaak voor die is om te beoordelen of een taxameter een voertuig heeft opgepikt of niet. Een algemene schets van een taxameter is in overeenstemming met de informatie in het handboek voor automobielen. De primaire meetformule is zoals gegeven in vergelijking 1. N*W*D*E = R, waarbij N het aantal mijlen per mijl is en W de tijd die wordt gebruikt voor het rijden na het verlaten van de plaats waar de taxameter moet worden getest. De uitsparing geeft de tijd aan die wordt gebruikt voor het instellen van de afstand, die in dit geval ¼ van een mijl is. Na de tijdvariabele R wordt dan E berekend, die overeenkomt met de afgelegde afstand tussen de afhalingen.

Een defecte taxameter volgens de specificaties zoals aanbevolen in de handleiding van het voertuig zal resulteren in onnauwkeurige aflezingen, wijziging van de afgelegde afstand, en in sommige gevallen gevaarlijke wijzigingen in de manier waarop de taxameter registreert. Het gevaar ontstaat door onnauwkeurige aflezingen als gevolg van weglatingen van decimalen, die bij sommige taxameters veel voorkomen, en door verkeerd uitgelijnde rustpunten, die bij sommige taxameters om andere redenen dan een defect van de taxameter worden aangetroffen. Het probleem van onjuiste rustplaatsmetingen wordt geminimaliseerd als de delen van de taxameter waar de vlotter en de naald zich bevinden van geschikt materiaal zijn.

Het is een wijdverbreide conventie om 34,9 mm. (1,46”) afwerkingsdikte-eenheden voorRoyston taxameters voor het eind van het jaar 2000. De nieuwere taxameters, die aan deze specificatie voldoen, zijn dikker. Tot de taxameters die in gebruik zijn, behoren die welke zijn aangepast aan één voertuig, die welke zijn vervaardigd van materiaal dat de accijnsdichtheid verhoogt (HTX) en die welke zijn uitgerust met elektronische vindapparatuur door middel van een elektronische tagged. De drie complicerende factoren die van invloed zijn op taxameters zijn levensduur, rotatiesnelheid en automatische stop.

De levensduur is een belangrijk punt bij de beoordeling van de moeilijkheidsgraad van een taxameter. De levensduur van een in gebruik zijnde taxameter wordt berekend vanaf het moment dat de claxon voor het eerst wordt geactiveerd tot het moment dat de motor wordt uitgeschakeld en gesloten. Maar het wordt beschouwd als een wenselijk element van een taxameter, omdat het betrekkelijk eenvoudig is en niet de ingewikkelde schakelingen vereist die voor 12 volt toepassingen vereist zijn. De snelheid is een belangrijke factor, omdat deze in 1971 van invloed was op het vermogen van de taxameter om aan de draadloze vereisten te voldoen. Dit is gewoonlijk de factor die de nauwkeurigheid van een taxameter bepaalt.